Браузер: Неизвестный

БЦ Kaisar Plaza

 • Русский
 • Қазақ
 • English

Торгово-офисный центр «Kaisar Plaza» расположен в центре «Золотого Квадрата» (на пересечении улиц Желтоксан и Богенбай батыра) города Алматы.

Данный район характеризуется как «Исторический» и «Деловой» с высокой плотностью проживающих и концентрацией рабочих мест. Этот факт позволяет создать привлекательный бизнес, ориентированный на покупателей с уровнем доходов «средний» и «средний +», возможность объединить под одной крышей все востребованные проекты, рассчитанные на активных городских жителей, которые строят успешную карьеру, разделяют семейные ценности, заботятся о своем здоровье, и здоровье членов своей семьи.

Гарантированно в БЦ «Kaisar Plaza» будет работать более 2500 человек, в радиусе 150 метров работает + 1500 человек, в радиусе 500 метров работает +8 500 человек.

По данным компании SmartLoc в зоне 5-10-ти минутной пешей доступности (0,7 км) проживает 65 400 человек (плотность проживающих 20 000 – 25 000 чел/км2).

Проект обеспечен удобной транспортной доступностью, наличием в радиусе 500 м станции метро «Алмалы». Улица Желтоксан (бывшая улица Мира), характеризуется как активная односторонняя транспортная артерия (четыре полосы движения) в среднем 1800 авто/час.

Показатель транспортных автопотоков по Богенбай батыра (бывшая улица Кирова) — 1200 авто/час.

Проект включает:

1. Вместительный подземный паркинг в три уровня, рассчитанный на 296 машиномест (16 303 м2), самый большой паркинг в «Золотом Квадрате»;
2. Бизнес-центр класса «B+» (13 428 м2);
3. Популярный продуктовый супермаркет (1200 м2);
4. Современный Фитнес центр (1400 м2);
5. Самый большой Панорамный ресторан в г. Алматы (1000 м2);
6. Модная галерея с составом брендов «средний», «средний +» (6000 м2);
7. Бизнес-лачн корт на 900 м2;
8. Развитая инфраструктура (салоны красоты, химчистка, автомойка, и т.д.).

 

 

Дарить добро!

«Kaisar Plaza» сауда-кеңселік орталығы Алматы қаласындағы «Алтын Квадрат» орталығында (Желтоқсан және Бөгенбай батыр көшелерінің қиылысында) орналасқан.   

Бұл аудан тұрғындардың тығыз мекендеуі және жұмыс орындарының шоғырлануымен «Тарихи» және «Іскерлік» деп сипатталады. Бұл факт «орташа» және «орташа +» табыстар деңгейі бар сатып алушыларға бағытталған тартымды бизнес құруға, бір төбе астында табысты мансап құратын, отбасылық құндылықтарды бағалайтын, өзінің денсаулығы мен өз отбасы мүшелерінің денсаулығы туралы қамданатын белсенді қалалық тұрғындарға есептелген барлық сұранысқа ие жобаларды біріктіруге мүмкіндік береді. 

«Kaisar Plaza» БО-да кепілді түрде 25000 аса адам жұмыс істейтін болады, 150 метр радиусында + 1500 адам, 500 метр радиусында + 8500 адам жұмыс істейді. 

Smart Loc компаниясының деректері бойынша 5-10 минут жаяу жүру қолжетімділігі аймағында (0,7 км) 65 400 адам тұрады (тұрғындардың тығыздығы 20 000 – 25 000 адам/км2).

Жоба ыңғайлы көліктік қолжетімділікпен, 500 м радиусында «Алмалы» метроның болуымен қамтамасыз етілген. Желтоқсан көшесі (бұрынғы Мир көшесі) тығыздығы орташа есеппен 1800/сағ. болатын белсенді бір жақты көлік күре жолы ретінде сипатталады.

Бөгенбай батыр көшесі (бұрынғы Киров көшесі) бойынша көлік ағындарының көрсеткіші – 1200 авто/сағ. 

Жоба мыналарды қамтиды:

1. 296 машина орнынан есептелген сыйымды жер асты паркингі (16 303 м2), «Алтын квадраттағы» ең үлкен көлік тұрағы;
2. «B+» санатты бизнес орталығы (13 428 м2);
3. Танымал азық-түлік супермаркеті (1200 м2);
4. Заманауи Фитнес орталығы (1400 м2);
5. Алматы қаласындағы ең үлкен Панорамалық мейрамхана (1000 м2);
6. «Орташа», «орташа+» брендтер ұсынылған сән галереясы (6000 м2);
7. Бизнес-ланч корт, ауданы 900 м2;
8. Дамыған инфрақұрылым (сән салондары, химиялық тазалау орны, автожуу, және т.б.)

 

 

Мейірімділік сыйлау!

Kaisar Plaza Trade & Office Center is located in the center of the so-called Golden Square (at the intersection of Zheltoksan and Bogenbay batyr streets) of Almaty

This district is described as historical and business center with high density of population and workforce concentration. This fact makes possible to create an attractive business focused on buyers with “middle” and “middle+” level of income, opportunity to consolidate all high-demand projects designated to active urban dwellers who build a successive career, who share family values, who are careful of their health and health of their family members.

Kaisar Plaza ensures over 2,500 wok places; +1,500 people will work within a radius of 150 meters, +8,500 people will work within a radius of 500 meters.

According to SmartLoc, 65,400 people live within the area of 5-10-minute walking from the business center (0.7 km) (population density: 20,000 – 25,000 persons/km2).

The project has convenient transport accessibility; Almaly underground station is available within a radius of 500 m. Zheltoksan street (former Mir street) is characterized as active one-way throughway (four traffic lanes) with 1,800 vehicles/hour on the average.

Traffic flow along Bogenbay batyr St. (former Kirov St.): 1,200 vehicles/hour.

The project consists of:

1. Spacious three-level underground parking designed for 296 parking spaces (16,303 sq. m2), the largest parking in the Golden Square;
2. B+ category business center (13,428 sq. m2);
3. Popular food store (1,200 sq. m2);
4. Modern fitness center (1,400 sq. m2);
5. Panorama restaurant, the largest in Almaty (1,000 sq. m2);
6. Fashion gallery with “medium”, “medium+” brands (6,000 sq. m2);
7. Business lunch court for 900 sq. m22;
8. Extended infrastructure (beauty shops, dry cleaning, car wash, etc.).

 

 

To give the good!

Наши проекты

 • БЦ Kaisar Plaza

  Описание

  Торгово-офисный центр «Kaisar Plaza» расположен в центре «Золотого Квадрата» (на пересечении улиц Желтоксан и Богенбай батыра) города Алматы.

 • БЦ Kaisar Tower

  Описание

  «KAISAR TOWER» — современный бизнес центр категории В, В+, расположенный в самом центре города, в районе «Золотой квадрат» по адресу Богенбай Батыра, 142.

Наши контакты

 • 8 (727) 378 7583, +7 702 757 7627
 • г. Алматы, Алмалинский район, ул. Райымбека 200/6
 • shatyr.73@mail.ru
Copyright © ТОО «Shatyr Leading»
Сайт разработан компанией Motion
Нужна консультация?

Сделать запрос